égards uitvaart


‘Een passend afscheid verzorgen voor de overledene.’ U zult deze woorden, of woorden van gelijke strekking, lezen op vrijwel elke website van een uitvaartverzorger.

Vanzelfsprekend wordt het een passend afscheid. Dáár zit het verschil ook niet in. Iedere uitvaartverzorger kent in principe zijn vak. Wat juist het verschil maakt is of u, als nabestaanden, een klik heeft met die man of vrouw die u vraagt om een uitvaart voor u te regelen.
De dagen na een overlijden ziet u hem of haar vrijwel iedere dag. In ieder geval heeft u telefonisch contact. Er komt een vreemde man bij u over de vloer. Spreekt die man u aan? Hoe is zijn voorkomen? Hoe is zijn stem, zijn woordkeus? Is hij zorgvuldig?

En die man gaat misschien ook nog spreken op de uitvaartplechtigheid ten overstaan van naaste familie, verre verwanten en dierbare vrienden. Kan hij u vrijwaren van zorgen op de dag van de uitvaart? Kan hij zowel zichtbaar als onzichtbaar tegelijk zijn?

Omdat ik meen dat het om het persoonlijke contact gaat, treft u op deze website slechts de meest essentiële informatie aan. Voor het overige kunt u me bellen en, als dat voor de beantwoording prettiger is, dan kom ik bij u langs.
In geval van een overlijden kan zo’n eerste kennismaking direct gevolgd worden door overleg over de verzorging van de overledene, het opbaren thuis of elders en het voorbereiden van de begrafenis of crematie.

Ik ben mij ervan bewust dat u mij doorgaans vraagt om bij u te komen onder uitzonderlijke, veelal persoonlijke omstandigheden; het kan een beladen periode zijn waarin gevoelens en herinneringen met elkaar concurreren. Daarom heeft u vanaf het eerste gesprek tot en met dag van de uitvaart, wat het regelen en overleggen betreft, alleen met mij te maken.

Erik Cox


Referenties

April 2021 – Waarom een uitvaartbegeleider inschakelen? Dat kan een begrafenisondernemer toch ook?
Gelukkig werd ik overtuigd door mijn dochter en mijn, toen nog niet overleden, vrouw.
Heel bizar, maar zij kregen gelijk.
Wat er allemaal op je afkomt, vreselijk.

Maar gelukkig heeft Erik Cox, de uitvaartbegeleider, alles perfect geregeld. En mij veel zorgen en moeite bespaard.

Ik kan het inschakelen van een uitvaartbegeleider aanbevelen, en zeker Erik Cox.

Het emotionele afscheid vond plaats in het crematorium de ‘Haagse Duinen’. Ook hier was het perfect geregeld en tot in de puntjes verzorgd.
Alleen jammer dat het in coronatijd plaatsvond.

KS, juli 2021Andere referenties
Erik C. Cox, uitvaartbegeleider, Den HaagWat te doen bij overlijden?

Als het overlijden thuis heeft plaatsgevonden, neemt u contact op met de huisarts of zijn of haar waarnemer. Die stelt het overlijden vast.
Bij een overlijden in een ziekenhuis of verzorgingstehuis zal een behandelend arts dit doen.
lijn-rood
De arts geeft een schriftelijke verklaring van overlijden af. Deze zgn. A- en B-verklaringen zijn nodig om aangifte van overlijden te doen in de gemeente waar dit heeft plaatsgevonden. Zonder deze verklaringen kan er geen verlof tot begraven of cremeren afgegeven worden.
lijn-rood
Als er een donorcodicil is, overlegt u met de arts.
lijn-rood
Breng de directe familieleden en vrienden op de hoogte.
lijn-rood
Als u een uitvaartverzorger wilt inschakelen, welke zou dat dan zijn?
lijn-rood
Neem contact op met de uitvaartbegeleider. Hoewel er na een overlijden in korte tijd veel geregeld moet gaan worden, hoeft dat niet meteen na het overlijden al te gebeuren. Indien u eerst alléén de laatste verzorging en eventueel vervoer van de overledene geregeld wilt hebben, dan zal de uitvaartbegeleider daarvoor zorgdragen. Bij een overlijden in een ziekenhuis geldt dat, indien de overledene binnen drie uur opgehaald wordt, er geen mortuariumkosten in rekening gebracht worden. Het voorbereiden van de uitvaart kan eventueel ook de dag na het overlijden.
Een uitvaart dient wettelijk uiterlijk de zesde werkdag na de dag van overlijden plaats te vinden; het mag minimaal 36 uur na het overlijden (Artikel 16 Wet op de lijkbezorging). Slechts bij uitzondering verleent de burgemeester toestemming tot later of eerder begraven of cremeren.
lijn-rood
Probeer te achterhalen of er een uitvaartverzekering is afgesloten.
lijn-rood
Erik C. Cox kan met égards, ook als u al verzekerd bent, de begrafenis of crematie voor u begeleiden.
lijn-roodWat moet er geregeld worden?

De laatste verzorging en het kleden van de overledene;
lijn-rood
Kennisgeven van het overlijden (rouwkaart, mogelijk een advertentie);
lijn-rood
Keuze van de kist of een ander lijkomhulsel (bijvoorbeeld in een wade op een opbaarplank);
lijn-rood
Koelen – of thanatopraxie: een lichte vorm van balseming waarbij het lichaam van de overledene er natuurlijker uit blijft zien en niet gekoeld hoeft te worden – en mogelijk opbaren van de overleden op bed (bij de zorginstelling of thuis), of in de kist (bij een uitvaartcentrum, de zorginstelling of thuis). – Bij een opbaring in een zorginstelling of thuis kom ik langs voor de dagelijkse controle;
lijn-rood
Aangifte doen van overlijden en het verkrijgen van de akte van overlijden en van het verlof tot cremeren of begraven;
lijn-rood
Begraven (algemeen of particulier graf) of cremeren, eventueel voorafgegaan door een kerkdienst of plechtigheid waarin een dominee, pastoor, rabbijn, imam of iemand anders voorgaat;
lijn-rood
Datum en tijdstip uitvaart;
lijn-rood
De locatie en de invulling van de afscheidsbijeenkomst (sprekers, muziek, PowerPointpresentatie). Het maken van het draaiboek voor de dag van de uitvaart;
lijn-rood
De overledene overbrengen naar eventueel de plek van opbaren en het vervoer op de dag van de uitvaart;
lijn-rood
Is er een uitvaartverzekering of lidmaatschap van een uitvaartvereniging?
lijn-rood
Wie van de (direct) nabestaanden wordt opdrachtgever van de uitvaart?
lijn-rood
Kosten.
lijn-roodWat is er nodig om te beginnen met regelen?

Schriftelijke verklaring van overlijden (A- en B-verklaringen) afgegeven door een arts;
lijn-rood
Legitimatiebewijs en BSN van de overledene;
lijn-rood
Legitimatiebewijs van de opdrachtgever van de uitvaart;
lijn-rood
Eventueel het trouwboekje of de partnerregistratie;
lijn-rood
De kleding waarin u de overledene wilt opbaren, aangevuld met mogelijk een bril, een kunstgebit of sieraden;
lijn-rood
Indien aanwezig: wilsbeschikking (codicil);
lijn-rood
Indien aanwezig: laatste polisblad van de uitvaartverzekering;
lijn-rood
Eventueel een concept van de tekst voor de rouwkaart en adressenlijst.
lijn-roodDe laatste verzorging

Nadat de arts het overlijden officieel heeft vastgesteld, zal het lichaam van de overledene verzorgd kunnen worden. Doorgaans wordt het lichaam gewassen, indien gewenst het gezicht (bij mannen) geschoren, aangekleed en het haar gekamd. Bij vrouwen kan er gekozen worden om het haar door een professional te laten doen, bijvoorbeeld door de vaste kapper van de overledene.
Als nabestaande kunt u bij de laatste verzorging aanwezig zijn en u kunt dit voor een deel of zelfs grotendeels zelf doen. Een klein aantal handelingen, zoals een pacemaker verwijderen, kunnen alleen uitgevoerd worden door professionele verzorgers.
In geval u zelf wilt helpen bij die laatste verzorging, betekent dat tevens dat minder ‘onbekende handen’ de overledene aanraken. Een professionele reguliere verzorging zoudt u ook samen met mij kunnen doen.De kosten

Afhankelijk van de keuzes die u maakt, kost een gemiddelde uitvaart ongeveer € 7.500 (Consumentenbond), waarbij een crematie doorgaans goedkoper is dan een begrafenis.

De totstandkoming van het totaalbedrag wordt, naast speciale wensen, bepaald door:

De laatste verzorging en opbaren

eventueel kosten die het ziekenhuis in rekening brengt voor het gebruik van het mortuarium;
lijn-rood
welke kist of ander lijkomhulsel;
lijn-rood
het wel of niet overbrengen naar een rouwkamer of andere opbaarlocatie en het tijdstip waarop dit gebeurt;
lijn-rood
de locatie waar u de overleden wilt opbaren (thuis, in een uitvaartcentrum, 24-uurs kamer, bij een crematorium of begraafplaats).
lijn-rood

Voorbereiding van de uitvaart

begraven of cremeren;
lijn-rood
de rouwkaart en het aantal adressen waarnaar u die wilt verzenden;
lijn-rood
wel of geen advertentie;
lijn-rood
condoleancebezoek op een dag of avond voorafgaand aan de uitvaart;
lijn-rood
wel of geen liturgie;
lijn-rood
een tijdelijke grafmarkering (bij particulier graf).
lijn-rood

Dag van de uitvaart

een rouwwagen, koets, uitvaartbus of een specifiek bij de overledene passend eigen vervoermiddel (De Wet op de lijkbezorging laat het vrij om zelf te kiezen met welk vervoermiddel een overledene naar een begraafplaats of crematorium gebracht wordt.);
lijn-rood
wel of geen volgauto’s en, meestal bij kerkelijke uitvaarten, de extra wachttijden;
lijn-rood
wel of geen bloemen;
lijn-rood
de locatie waar u de afscheidsbijeenkomst wilt houden (in de aula of familiekamer van een crematorium, de aula van de begraafplaats, in een kerk, in het favoriete café van de overledene, thuis of elders; binnen of buiten);
lijn-rood
afscheid in besloten kring of openbaar en het aantal genodigden dat u bij dit laatste verwacht, is bepalend voor de grote van de ruimte (familiekamer, kleine aula, grote aula) waar de afscheidsbijeenkomst gehouden zal worden;
lijn-rood
wel of geen geluids- of video-opname;
lijn-rood
dragers (op een aantal begraafplaatsen zijn professionele dragers verplicht bij het opzetten van de kist op het graf);
lijn-rood
wel of geen ritueelbegeleid(st)er;
lijn-rood
als u kiest voor condoleren na de uitvaart, dan kan dit plaatsvinden in de koffiekamer van de begraafplaats, het crematorium, thuis of bij een (horeca)gelegenheid die u zelf kiest;
lijn-rood
indien u inderdaad kiest voor condoleren dan is het aantal belangstellenden dat u verwacht van invloed op het aantal en soort consumpties dat u hen zoudt willen aanbieden.
lijn-rood

Na de uitvaart

wel of geen dankbetuiging (ongeveer zes weken na de uitvaart);
lijn-rood
grafmonument of urn.
lijn-rood

Voor het verzorgen en regelen van een uitvaart betaalt u bij mij een vast tarief van € 1950 voor een crematie of begrafenis en € 2200 voor een kerkelijke uitvaart. Ik vraag aan u een voorschot om de rekeningen van locaties, leveranciers en dergelijke te kunnen voldoen. Deze derden sturen namelijk vrijwel direct hun factuur en dienen binnen twee weken dan wel dertig dagen betaald te worden. U krijgt mijn nota pas na een drietal weken.Uitvaartverzekeringen

Indien u een uitvaartverzekering heeft, bent u niet verplicht om de uitvaartverzorger te nemen die gecontracteerd is door de verzekeraar. Maar dat kan gevolgen hebben voor de vergoeding, met name bij een naturaverzekering. Alleen bij een kapitaalverzekering is er echt duidelijkheid over het uit te keren bedrag.

Sommen- of kapitaalverzekering
Bij deze verzekering wordt, na het overleggen van de polis en de akte van overlijden, door de verzekeringsmaatschappij in één keer een bedrag uitgekeerd. Dit kan toereikend zijn om de uitvaart te laten verzorgen, maar de hoogte van het bedrag en de wensen die u heeft, bepalen uiteindelijk of dit ook inderdaad het geval is.
Bij een sommen- of kapitaalverzekering bent u vrij om te beslissen hoe u de uitvaart wilt invullen en door welke uitvaartondernemer u die laat verzorgen.

Naturaverzekering
Bij een naturaverzekering is men verzekerd voor een aantal diensten. Om deze verzekering maximaal te benutten bent u gehouden aan een door de verzekeraar aan te wijzen uitvaartverzorger en binnen het van toepassing zijnde standaardpakket te blijven. Waar dit pakket uit bestaat, verschilt per maatschappij. Wilt u iets anders – bijvoorbeeld méér rouwbrieven of een andere kleur rouwauto – of iets dat niet in het pakket opgenomen is, dan moet er worden bijbetaald. Als u liever een goedkopere kist wilt, dan is het niet vanzelfsprekend dat het bedrag, dat u daarmee uitspaart, aangewend kan worden voor een andere dienst zoals bijvoorbeeld een (extra) volgauto.
Indien u zelf een uitvaartverzorger kiest, dan worden er geen diensten meer geleverd, maar krijgt men een vergoeding in geld die over het algemeen lager is dan de waarde van het dienstenpakket. Dit zal in de meeste gevallen niet toereikend zijn om de uitvaart – naar eigen wensen – in z’n geheel van te laten verzorgen.

Oneigenlijke naturaverzekering
Deze verzekering is een mengvorm van een sommen- of kapitaalverzekering en een naturaverzekering. Net als bij de naturaverzekering worden er nog steeds diensten geleverd, maar nu tot een maximaal op de polis aangegeven bedrag. Alle te leveren diensten worden daarvoor op een bedrag in geld gewaardeerd. Tot de hoogte van dat bedrag kunnen de diensten zelf door u worden ingevuld en onderling uitgewisseld. Méér diensten afnemen – bijvoorbeeld meer tijd in de aula – kan, tegen bijbetaling, altijd.
Bij de, door de uitvaartverzekeraar, aangewezen uitvaartondernemer zou er sprake van kunnen zijn dat er een ledenkorting wordt gegeven of dat u andere voordelen krijgt.
Kiest u voor een andere dan de gecontracteerde uitvaartondernemer, dan keert de verzekering het bedrag uit dat de waarde van de diensten betreft. Of de uitvaart daar in z’n geheel van verzorgd kan worden, hangt af van uw wensen en de hoogte van het uitgekeerde bedrag.

Deposito
Bij een deposito wordt bij een verzekeraar of een uitvaartondernemer één of meerdere keren een (groter) geldbedrag gestort voor de betaling van de toekomstige uitvaartkosten van de storter. Het kan uitsluitend worden aangewend voor de betaling van uitvaartkosten. Een deposito is geen uitvaartverzekering, maar ook hier geldt dat veel afhankelijk is van de voorwaarden. Voor volledige uitbetaling is men meestal gebonden aan de betreffende uitvaartonderneming waar het deposito is gestort, of aan de toegewezen uitvaartondernemer, als het landelijke verzekeraar betreft.
Zowel de gecontracteerde ondernemer als de uitvaartbegeleider die u zelf kiest, krijgt zijn kosten vergoed tot de waarde van het deposito.

Voor alle verzekeringen geldt dat u een overlijden niet direct aan de betreffende verzekeraar hoeft te melden, u de uitvaart niet door de door hun gecontracteerde uitvaartondernemer hoeft te laten verzorgen en dat ik de afhandeling, van het aan u uit te keren verzekerde bedrag, voor u zou kunnen verzorgen.Vooraf een uitvaart regelen

U kunt uw wensen die u wellicht al heeft voor uw eigen afscheid met mij bespreken. Wat moet echt en wat hoeft er eigenlijk helemaal niet. En wat kan er misschien nog meer dan het gebruikelijke?
Voor uzelf kan het een geruststellend idee zijn dat u voorbereidingen getroffen heeft. Én dat uw nabestaanden zo geïnformeerd zijn waardoor zij zich laten leiden door wat u gewild zou hebben.Wie is Erik Cox?

Mijn kracht ligt in het met tact begeleiden van alle processen rond een uitvaart. Nuances aanvoelen. Op de achtergrond blijven als dat nodig is, alleen op de voorgrond als dat voor het goede verloop van de uitvaart noodzakelijk is. Tegelijk ook alle praktische zaken, rustig en gedegen regelen. Binnen de mogelijkheden het maximale bereiken en met gevoel voor de nabestaanden te komen tot een subtiel afgewogen en verzorgd afscheid van de overledene.

In 1989 studeerde ik af aan de Kunstacademie in Den Haag, afdeling Grafische en Typografische vormgeving en begon ik als zelfstandig grafisch ontwerper in Den Haag. De opgedane ervaring, waarin mijn zorgzame aard zich verder ontwikkelde, leidde tot de behoefte aan meer verdieping: het luisteren naar mensen in een cruciaal moment van hun leven, het verlies van een dierbare. Het inschatten en vertalen van hun wensen en het samen met hen voorbereiden van een uitvaart.

Met die aanleiding solliciteerde ik bij Atropos Uitvaartverzorging in Scheveningen voor de functie van algemeen medewerker. Ik werd aangenomen. Daar ontdekte ik dat het vak van uitvaartverzorger me ligt. En: m’n zorgzame kant en gevoel voor details werden weer aangesproken.
Daarna werkte ik bij een onderneming die gespecialiseerd is in het verzorgen en vervoeren van overledenen. Ondertussen volgde ik de opleiding tot uitvaartverzorger. Vervolgens keerde ik terug bij Atropos waar ik zowel overledenenverzorger en bedienaar was, maar ook uitvaartverzorger werd.

Na dertig jaar eenmanszaak als grafisch ontwerper, blijft er de behoefte om zelfstandig te zijn. Met Égards Uitvaart ben ik dat.


Erik Cox, Den Haag 2020Links

Zoals in dit ballet van Pina Bausch, een gedeelte uit Café Müller. Met die intentie hoop ik er als uitvaartbegeleider te kunnen zijn: obstakels op tijd weghalen zodat nabestaanden zich niet stoten. (2:31)

Over de vormgeving van rouwbrieven, augustus 2019 (2:27)
Over de naam en het logo van égards uitvaart, augustus 2019 (2:26)
Dit gedicht van Kitty Muiderman – van Waardenberg raakt me elke keer dat ik het lees. Van de erven kreeg ik toestemming er een briefkaart van te maken. U kunt de kaart om niet bij Égards verkrijgen. - Copyright: © 2019 Erven van Kitty Muiderman – van Waardenberg
Gedicht van Nelly Lausberg-van Os - Copyright: © 2010 Nelly Lausberg-van Os, Den Haag
Dit gedicht ‘Tijd’ van Nelly Lausberg-van Os is bijzonder treffend. Ik kreeg van haar toestemming er een briefkaart van te maken. U kunt de kaart om niet bij Égards verkrijgen. - Copyright: © 2010 Nelly Lausberg-van Os, Den Haag
Briefkaart van Hans Muiderman - Copyright: © 2018 Hans Muiderman, Den Haag
Mooi citaat van Hans Muiderman uit ‘Hanze! daar waar de reis naartoe gaat’. Hij gaf toestemming er briefkaarten van te laten drukken. U kunt de kaart om niet bij Égards verkrijgen. - Copyright: © 2018 Hans Muiderman, Den Haag

Artikel

Interview BBK Magazine 2021/1
lijn-rood
Interview Zeeheldennieuws, april 2020
lijn-rood

Begraafplaatsen

Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan
lijn-rood
Begraafplaats (en crematorium) Eikelenburg
lijn-rood
Begraafplaats en Uitvaartcentrum Nieuw Eykenduynen
lijn-rood
Begraafplaats Oud Eik en Duinen
lijn-rood
Begraafplaats St. Barbara
lijn-rood
Begraafplaats St. Petrus Banden
lijn-rood
Gemeentelijke Begraafplaats Westduin
lijn-rood

Crematoria

Crematorium Haagse Duinen
lijn-rood
Crematorium (en begraafplaats) Eikelenburg
lijn-rood
Crematorium Ockenburgh
lijn-rood

Bloemisten

Bloemenhuis Duivenvoorden (Wassenaar)
lijn-rood
Uitvaartbloemist Momentum Florum (Den Haag)
lijn-rood

Dragers

Dragersvereniging Maasmond
lijn-rood

Grafmonumenten en urnen

West Gedenktekens
lijn-rood

Nazorg

Verborgen Verlies voor perspectief bij verlies en veranderingen, Mieke de Bruin
lijn-rood
Digitale Nazorg - Innovatieve en technische oplossingen voor het inzichtelijk en toegankelijk maken van dierbare data
lijn-rood

Uitvaartkisten

AkidiA uitvaartkisten
lijn-rood
Contact

erik c. cox
uitvaartbegeleider
06 19 538 402
[ dag en nacht ]
----egardsuitvaart.nl
toussaintkade 19
2513 cj den haag

Erik C. Cox on LinkedInPrivacyverklaring


Egards logo